ขอต้อนรับ

โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ ยินดีต้อนรับข้าราชการ และทหารทุกนายที่จะเข้ามารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของ โรงเรียนพลาธิการ ฯวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2553

วันสถาปนาของ โรงเรียนพลาธิการทหารเรือ

มุมนี้เป็นมุมธุรการ 


เอารูปมาฝากค่ะ รูปถ่ายจาก วันจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนพลาธิการครบ 62 ปี
 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มิุถุนายน 2553 ที่ผ่านมา ซึ่งความจริงแล้ววันคล้ายปณาจริงๆ เป็นวันที่ 26 มิถุนายน ซึ่งตรงกับวันเสาร์ ทางโรงเรียนพลาธิการฯ จึงได้เลื่อนมาจัดงานในวันศุกร์ที่ 25 มิุถุนายน 2553 แทน
กำลังรวบรูปอยู่ค่ะ จะพยายามอัพเดทมาเรื่อยๆ วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม

มารู้จักเกี่ยวกับงานสารบรรณกันหน่อยค่ะ
       อย่างที่ทราบกันดีแล้วว่าผู้ที่ทำหน้าที่ธุรการนั้น จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติเป็นอย่างดี และระเบียบที่สำคัญที่เจ้าหน้าที่ธุรการจำเป็นต้องรู้ทุกคน และถือเป็นหัวใจสำคัญในการปฏิบัติงานด้านเอกสารหรือหนังสือก็คือ  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ        พ.ศ.๒๕๒๖ และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาอีกหลายฉบับ ซึ่งปัจจุบันได้มีการแก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อปี       พ.ศ.๒๕๔๘ และบางหน่วยก็ได้มีการทำคำแนะนำเพื่อให้ถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันก็มี ในที่นี้จึงได้นำระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ที่ได้ย่อเป็นหัวข้อ ๆ มาให้อ่านกันเพื่อให้เข้าใจ และจำได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งได้รวบรวมไว้ตั้งแต่เมื่อตอนที่ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนายทหารธุรการ ฯ จาก โรงเรียนสารบรรณ กรมสารบรรณทหารเรือ หวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านบ้างนะคะ

วันพุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2553


ออโรรา เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่มีแสงเรืองบนท้องฟ้าในเวลากลางคืน โดยมักจะขึ้นในบริเวณแถบขั้วโลก โดยบางครั้งจะเรียกว่า แสงเหนือ หรือ แสงใต้ ขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิด
ปรากฏการออโรราเป็นตัวอย่างปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ที่น่าทึงที่สุดที่เกิดขึ้นในอวกาศที่ใกล้พื้นโลก มันอาจปรากฏจากสิ่งจางๆ เป็นวงนิ่ง แล้วระเบิดออกมาเป็นสีต่าง ๆ พุ่งกระจายภายในเวลาไม่กี่วินาที บางครั้งจะปรากฏเหมือนมันจะแตะกับพื้น หรือในเวลาอื่นอาจเห็นมันพุ่งสูงขึ้นสู่ท้องฟ้า แต่ความจริงแล้ว แสงออโรรานั้นเกิดขึ้นที่ความสูงจากพื้นโลก (altitudes) ประมาณ 100 ถึง 200 กิโลเมตร บริเวณที่อยู่บริเวณบรรยากาศชั้นบนที่อยู่ใกล้กับอวกาศ

ข้อมูลจากวิกิพีเดียวันอังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2553

ทดรองฝึก

ทดสอบ

การทำกิจกรรม K M

การทำกิจกรรมเขียนบล็อกเกอร์แก่ข้าราฃการ และครูภายใน รร.พธ.พธ.ทร.ใน 16 มี.ค.53 เวลา 0930 โดย น.อ.อนนท์ เขตขันท์ รอง ผอ.รร.พธ.พธ.ทร.